praya lb ราคา

praya by lb ราคา

1 กล่องราคา 590 ฿+ค่าส่ง 50

2 กล่องราคา 1,180 ฿+ส่งฟรี

3 กล่องราคา 1,350 ฿ (ได้ในราคาส่ง) + ค่าส่ง 50

1 กล่อง บรรจุ 30 แคปซูล

แคปซูลสีขาว 20 แคปซูล / แคปซูลสีเขียว 10 แคปซูล 

1 กล่องทานได้ 10-20 วันแล้วแต่การทาน(จำนวนแคปซูลสีขาว)

Praya ข้อห้ามสำหรับกลุ่มผู้ที่ทานไม่ได้

PRAYA BY LB รีวิว